knx

DALII

İşletmelerin giderek artan rekabet koşullarında karlılıkların arttırmasının en önemli yollarından biri giderlerin önemli bir kısmı olan enerji giderlerinin azaltılmasıdır. Aydınlatma otomasyonu aydınlatma için harcanan enerjinin azaltılmasını sağlarken, maksimum konfor ve rahatlığı sağlar. Bugün ülkemizde harcanan elektrik enerjisinin %20sinin aydınlatma için kullanıldığı tahmin edilmektedir.

Aydınlatma otomasyonu DALI, KNX, LON, DMX gibi farklı sistemler ile yapılabilmektedir. Projeye göre değişen, istenilen senaryolara uygun aydınlatma otomasyon sistemleri yapılabilir.