mcc1

Mekanik Sistemlerin elektrik enerjisinin sağlandığı panolara MCC (Motor Control Center) panoları denir. MCC panolarının otomasyon sistemlerinde kontrol edilmesi için MCC panosu otomasyon uyumlu olmalıdır. MCC panolarının dizayn edilmesi için kontrol edilecek mekanik cihazların teknik özelliklerinin bilinmesi gerekir. Projelendirme aşamasında otomasyon sistemine izleme, kontrol, yangın senaryona göre çalıştırma ya da durdurma dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Otomasyon sisteminin kontrol kartlarının bulunduğu, MCC panolarının ve saha ekipmanlarının izleme ve kontrolünün sağlandığı panolara da DDC (Direct Digital Control) panoları denir. DDC Panoları mekanik cihaz yoğunluğuna göre kablolama mesafesini azaltmak için istasyonlar şeklinde birden fazla olabilir ve birbirleri arasında Lonworks, Modbus, Bacnet gibi açık protokolleri kullanarak haberleşirler.